Często zadawane pytania

Zachęcamy do zapoznania się z częstymi pytaniami dotyczącymi systemu Bumerang Smart.
Wiedza zawarta poniżej pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zagadnienia dot. zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach wod-kan.Z jakich źródeł dot. opadów atmosferycznych korzysta system Bumerang SMART?

Bumerang SMART pobiera dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych stacji meteorologicznych i deszczomierzy.

Czy aby uzyskać dostęp do systemu monitoringu trzeba instalować specjalne oprogramowanie?

Nie, dostęp uzyskujemy przez każde urządzenie z przeglądarką i dostępem do Internetu. Serwery systemu łączą się z monitorowanymi obiektami za pośrednictwem sieci GSM (prywatny APN). Zbierają dane i następnie udostępniają je zarejestrowanym użytkownikom systemu Bumerang Smart.

Czy system Bumerang SMART archiwizuje zebrane dane?

System Bumerang Smart pozwala na zbieranie i archiwizacje wszystkich danych, ich swobodne przeglądanie i analizę, co stanowi źródło wiedzy oraz podstawę do optymalizacji i poprawy funkcjonowania monitorowanych obiektów, np. kanalizacji deszczowej

Czy system umożliwia generowanie raportów?

System Bumerang Smart pozwala na gromadzenie i analizę danych w formie raportów i wykresów

Czy możliwy jest dostęp do systemu przez urządzenia mobilne?

System jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń z monitorami o rozdzielczości full HD (standardowe monitory komputerowe 1920×1080) ale oczywiście dostęp do systemu jest możliwy zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych– smartfony i tablety są także obsługiwane.

Jak wygląda wyposażenie nowoczesnej sieci kanalizacji deszczowej?

Nowoczesna sieć kanalizacji deszczowej wyposażona jest dodatkowo w moduły komunikacyjne, zdalnie sterowane zasuwy, zastawki, regulatory przepływu, czujniki poziomu zanieczyszczeń w separatorach i osadnikach, czujniki poziomów wody w głównych kolektorach i zbiornikach retencyjnych, deszczomierze. Nad poprawną pracą urządzeń czuwa system zarządzania i sterowania integrujący wszystkie wymienione wyżej elementy.

Czy system można dowolnie konfigurować w zależności od posiadanych urządzeń?

Tak, staramy się dostosować system do potrzeb klienta.

Co na celu ma inteligentny system sterowania i monitorowania wodami opadowymi?

  • monitoring napełnień zbiorników retencyjnych,
  • sterowanie odpływem wody,
  • prognozowanie opadów na podstawie danych pochodzących z nowoczesnego systemu numerycznych prognoz pogodowych,
  • monitoring pola opadowego zlewni,
  • kontrolę podstawowych parametrów meteorologicznych na terenie zlewni,
  • analizę bieżących parametrów i informowanie o nieprawidłowościach w przebiegu procesu oraz w pracy urządzeń systemu,
  • monitoring jakości retencjonowanych wód opadowych,
  • zapewnienie wczesnego ostrzegania przed przepełnieniem zbiorników retencyjnych.

Czy można zintegrować Bumerang z BMS? Czy są gotowe algorytmy? Czy użytkownik/projektant może sam ustalić algorytm korzystania ze zbiornika?

Jest możliwość zintegrowania systemu Bumerang Smart z BMS, jednak każdorazowo należy indywidualnie ustalić sposób komunikacji pomiędzy dwoma systemami. Algorytmy pozwalające na autonomiczną pracę systemu, w zakresie szczegółowym, należy opracowywać indywidualnie dla każdego układu obiektów od siebie zależnych – daje to gwarancję bezpieczeństwa i zapewnia optymalną pracę.

 

Projektant w konsultacji z Ecol-Unicon może zdefiniować algorytmy korzystania ze zbiornika – służymy wsparciem w tym zakresie.