Rozwiązania

SMARTSEP monitoring do separatorów

SMARTSEP (alarm do separatorów z wpięciem do monitoringu Bumerang Smart) jest systemem, którego zadaniem jest pełna wizualizacja obiektu, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie, rejestracja zdarzeń i stanów pracy poszczególnych urządzeń oraz archiwizacja danych

Główne korzyści monitoringu separatorów

 

1. DOSTĘP Z DOWOLNEJ PRZEGLĄDARKI

Brak ograniczeń dot. ilości urządzeń, z których można uzyskać dostęp do monitoringu. Dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca za pomocą własnego telefonu komórkowego czy tableta. Wystarczy pamiętać login i hasło.

2. ELASTYCZNE POWIADOMIENIA

Możliwość samodzielnego dodawania interesujących nas alarmów i zdarzeń. Brak dodatkowych opłat związanych ze zlecaniem dodatkowych funkcji. Możliwość tworzenia zdarzeń i konfigurowania odpowiednich powiadomień na własne potrzeby.

3. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I DZIAŁAŃ EKSPLOATACYJNYCH

Ograniczenie kosztów eksploatacji, dzięki wysokiej dostępności bieżących informacji o obiektach. Priorytetyzacja zdarzeń pozwala na łatwiejsze podejmowanie decyzji o wysłaniu personelu we właściwe miejsce a to prowadzi do krótszego czasu reakcji na prawdziwą awarię.

 

4. ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Dzięki stałemu monitorowaniu i szybkim powiadomieniom zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego użytkowanych urządzeń.

5. SKALOWALNOŚĆ ROZWIĄZANIA BEZ ZOBOWIĄZAŃ

Użytkownik nie musi deklarować ile docelowo obiektów będzie objętych monitoringiem. Elastyczne skalowanie ogranicza jednorazowe koszty inwestycyjne. Koszty skalują się wraz z wielkością systemu. Zmiany możliwe są z dnia na dzień.

6. ZARZĄDZANIE SERWISEM

System informuje o awariach, umożliwia pełną archiwizację zdarzeń, zaplanowanie prac serwisowych. Dostępne dane w systemie pozwalają na dokładniejsze harmonogramowanie przeglądów urządzeń. Dostęp do całej historii zdarzeń z jednego miejsca. Możliwość ułatwionego wezwania Ecol-Serwis. Prowadzenie „elektronicznej” książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów zapewni najlepsze warunki obsługiwanym urządzeniom i da szansę na wieloletnią bezawaryjną pracę.

UWAGA: Każdy użytkownik ma zapewniony bezpłatny dostęp do nowych funkcjonalności systemu pojawiających się w przyszłości!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM?

Dokonaj zamówienia przez sklep internetowy Ecol-Shop?
Zachęcamy do kontaktu!

Dostępne moduły

  • Moduł alarmów – powiadomienia o zdarzeniach w postaci: pop-up, SMS, email.
  • Moduł zdarzeń – rejestr wszystkich zdarzeń objętych monitoringiem.
  • Moduł pogodowy – możliwość odczytów prognozy pogody (na 48 godzin wprzód) dla każdego monitorowanego obiektu.
  • Moduł serwisowy – pozwalający stworzyć harmonogram prac serwisowych oraz archiwizować materiały techniczne w jednym miejscu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia, monitoring do separatorów:

  • Zamienia sygnał pochodzący z czujnika/czujników ze strefy pomiaru na sygnał wizualny (diody LED znajdujące się na obudowie).
  • Uruchamia sygnał akustyczny (wewnętrzny buzzer).
  • Uruchamia odpowiednie wyjścia bezpotencjałowe.
  • Zapisuje w wewnętrznej pamięci flash log o zaistniałych zdarzeniach.
  • Sygnalizuje informację o zdarzeniu w systemie Bumerang Smart, a system w zależności od konfiguracji wysyła powiadomienia email i SMS do odpowiednich odbiorców.
  • Zapisuje zaistniałe zdarzenie w archiwum Bumerang Smart – umożliwia późniejsze sprawdzanie historii zdarzeń.

Porównanie alarmów do separatora z monitoringiem do separatora

MOŻLIWOŚCI ALARM DO SEPARATORA MONITORING DO SEPARATORA – SMARTSEP
Monitorowanie poziomu substancji ropopochodnych (oleju) / tłuszczu TAK TAK
Monitorowanie warstwy osadu TAK TAK
Monitorowanie poziomu przepełnienia TAK TAK
Monitorowanie stanu otwarcia śluzy (zamknięcia na wlocie) TAK TAK
Powiadomienie akustyczne o zdarzeniu TAK TAK
Powiadomienie optyczne (LED) o zdarzeniu TAK TAK
Powiadomienie SMS o zdarzeniu TAK TAK
Powiadomienie e-mail o zdarzeniu X TAK
Możliwość samodzielnej konfiguracji powiadomień X TAK
Dostęp do podglądu zdarzeń w przeglądarce X TAK
Historyczne zestawienie zaistniałych zdarzeń TAK TAK
Tworzenie elastycznych zestawień zdarzeń historycznych X TAK
Opcja szybkiego zawiadomienia serwisu X TAK
Elektroniczna książka obiektu X TAK
Możliwość dodawania załączników do wpisów serwisowych (protokoły / zdjęcia) X TAK
Wygodny monitoring całej floty urządzeń X TAK
Tworzenie przypomnień o nadchodzących zdarzeniach serwisowych X TAK
Możliwość odczytu prognozy pogody X TAK

JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM?

Dokonaj zamówienia przez sklep internetowy Ecol-Shop?
Zachęcamy do kontaktu!