Rozwiązania

Zarządzanie obiektami

System Bumerang Smart pozwala na ciągłe monitorowanie parametrów pracy obiektów kanalizacji deszczowej – z każdego miejsca, o każdym czasie, na dowolnym urządzeniu mobilnym. System Bumerang Smart pozwala na planowanie i rejestrację wszystkich przeglądów i akcji serwisowych oraz umożliwia archiwizację notatek i zdjęć co daje gwarancję właściwego utrzymania obiektów i podstawę do wprowadzania zmian, modernizacji i przebudów służących lepszemu funkcjonowaniu urządzeń.Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeń to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, przyczyniające się do wzrostu poziomu ochrony przeciwpowodziowej, umożliwiające lepsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem wody deszczowej

i sprawne zarzadzanie eksploatacją całej sieci wod-kan. Dane pochodzące z monitoringu są nie tylko wsparciem w bieżącym sterowaniu systemem, ale także wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.


Korzyści systemu Bumerang Smart


  • Możliwość zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostępnych w rozproszonych układach sterowania.
  • Swobodna konfiguracja zdarzeń i alarmów oraz metod powiadamiania użytkowników (w tym email i SMS) w ramach abonamentu.
  • Bieżąca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektów także na najaktualniejszych podkładach mapowych.
  • Możliwość tworzenia dowolnych grup obiektów i łatwiejsze filtrowanie widoków.
  • Zaawansowana analiza parametrów pracy wszystkich urządzeń i czujników (bilanse, liczniki, zestawienia, audyty i programowalne. wyliczenia własne).
  • Możliwość prowadzenia książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!