Rozwiązania

Monitoring i zarządzanie urządzeniami wod-kan

System monitoringu i zarządzania Bumerang Smart umożliwia prowadzenie zdalnej kontroli i zarządzania pracą monitorowanych obiektów infrastruktury deszczowej oraz wodno–kanalizacyjnej. Bumerang Smart pozwala też na planowanie i rejestrację wszystkich zdarzeń i akcji serwisowych oraz archiwizację notatek i zdjęć, co gwarantuje właściwe utrymanie obiektów i podstawę do wprowadzania zmian, modernizacji i przebudów służących lepszemu funkcjonowaniu urządzeń.

Dzięki Bumerangowi Smart możesz mieć pod pełną kontrolą: pompownie i tłocznie ścieków, zbiorniki retencyjne, separatory i osadniki, małe oczyszczalnie ścieków (BIOFIT), systemy neutralizacji odorów, komory pomiarowe.Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeń to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, przyczyniające się do wzrostu poziomu ochrony przeciwpowodziowej, umożliwiające lepsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem wody deszczowej

i sprawne zarzadzanie eksploatacją całej sieci wod-kan. Dane pochodzące z monitoringu są nie tylko wsparciem w bieżącym sterowaniu systemem, ale także wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.


Korzyści systemu Bumerang Smart


  • Możliwość zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostępnych w rozproszonych układach sterowania.
  • Swobodna konfiguracja zdarzeń i alarmów oraz metod powiadamiania użytkowników (w tym email i SMS) w ramach abonamentu.
  • Bieżąca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektów także na najaktualniejszych podkładach mapowych.
  • Możliwość tworzenia dowolnych grup obiektów i łatwiejsze filtrowanie widoków.
  • Zaawansowana analiza parametrów pracy wszystkich urządzeń i czujników (bilanse, liczniki, zestawienia, audyty i programowalne. wyliczenia własne).
  • Możliwość prowadzenia książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang Smart

Masz pytania dotyczące systemu Bumerang Smart?
Zachęcamy do kontaktu!