Rozwiązania

Zarządzanie objętością retencyjną w sposób optymalny

System kontroluje i optymalizuje pracę zbiorników retencyjnych zainstalowanych na przykład przy istniejących kolektorach kanalizacji burzowej. Wykorzystując najaktualniejsze prognozy pogodowy, dane z lokalnych stacji meteorologicznych oraz opracowane dla danej zlewni modele hydrodynamiczne zarządza pracą instalacji w taki sposób aby zapewnić jak największą ilość wody w zbiorniku do wykorzystania na cele komunalne przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej rezerwy na przyjęcie gwałtownych opadów.


Cele funkcjonowania systemu


  • Zapewnienie optymalnej pracy urządzenia i zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczaniu się zbiorników dzięki oczujnikowaniu zamontowanemu na separatorze.
  • Kontrola jakości zgromadzonej wody i utrzymywanie jej parametrów przez inteligentne użycie strumienic napowietrzających, fontann, placów zabaw itp.
  • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w czasie trwania opadów nawalnych.
  • Integracja z oprzyrządowaniem meteorologicznym. Np. deszczomierzami laserowymi.
  • Utrzymywanie zadanego poziomu piętrzenia w zbiornikach – napełnianie zależy od natężenia prognozowanego oraz zmierzonego deszczu i może zawierać w sobie mechanizmy takie jak wstępne płukanie kolektora burzowego czy automatyczne opróżnianie zbiornika.
  • Optymalizacja pracy układu – w zależności od prognozowanego opadu, danych bieżących z deszczomierza, pomiaru poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, wydatku pompowni oraz jakości wody i ewentualnego zanieczyszczenia separatorów.
  • Prezentacja najaktualniejszych prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych dla monitorowanych lokalizacji oraz możliwość tworzenia zaawansowanych reguł sterujących od prognozy pogody.
  • Zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych, która może być wykorzystana na cele komunalne.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!