Monitoring i zarządzanie

Bumerang Smart

Bumerang Smart to innowacyjne narzędzie IT służące do zarządzania i monitorowania pracą urządzeń i obiektów w systemach wod-kan. Jest też integralnym elementem zbiorników retencyjnych Hydrozone, pompowni EPS, tłoczni ścieków ETS oraz oczyszczalni BIO-FIT.

 

Zobacz demo Obejrzyj film

Bumerang Smart

Infrastruktura IT

 1. Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeń zainstalowanych w sieci kanalizacyjnej to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, przyczyniające się do wzrostu poziomu ochrony przeciwpowodziowej, umożliwiające lepsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem wody deszczowej oraz ekonomiczne i sprawne zarzadzanie eksploatacją całej sieci wod-kan.
 2. Dane pochodzące z monitoringu są nie tylko wsparciem w bieżącym sterowaniu systemem, ale także wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej. Instalacje monitoringu i zdalnego sterowania dostarczane są w komplecie wraz z urządzeniami produkcji Ecol-Unicon, ale mogą również współpracować z innymi obiektami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Hydrozone

Monitoruj dane

 • Zbiorników retencyjnych
 • Pompowni
 • Tłoczni
 • Układów podczyszczających
 • Stacji meteorologicznych
 • I wielu innych

Jak to działa?

Na obiektach systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej zainstalowane są urządzenia pomiarowe (stanowiące integralną część systemu sterowania i zarządzania Bumerang Smart) np. sondy poziomu i przepływu oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze np. pompownie, zasuwy lub zastawki. Zbierane dane przekazywane są za pośrednictwem sieci GSM do systemu monitoringu BUMERANG Smart. System na bieżąco analizuje stan poszczególnych obiektów i na podstawie zaimplementowanych algorytmów automatycznie uruchamia odpowiednie działania systemu. Dodatkowo przedstawia aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy.

 

System pobiera dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową – podejmowanie decyzji np. o opróżnieniu zbiorników retencyjnych przed nadchodzącym opadem. Bumerang Smart pozwala też na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu.

Bumerang Smart - jak to działa

Dlaczego warto?

 • Ograniczenie kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu obiektów zdalnie sterowanych
 • Dokładniejsze harmonogramowanie serwisowania
 • Minimalizacja konieczności lokalnej kontroli obiektów
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego
 • Skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii
 • Monitoring poziomu retencji wód opadowych
 • Zmniejszenie retencji utraconej
 • Wykorzystanie wody w miejscu jej powstawania (dla systemów kanalizacji deszczowej)
 • Efektywne gospodarowanie gromadzoną w zbiornikach retencyjnych wodą

Funkcje Bumerang Smart

 • Monitoring bieżący i zarządzanie obiektami
 • Swobodna konfiguracja alarmów
 • Efektywne gromadzenie i gospodarowanie wodą w zbiornikach retencyjnych
 • Analizy i raportowanie z możliwością eksportu
 • Moduł serwisowy
 • Przeciwdziałanie przepełnieniu kolektorów deszczowych w czasie ulew

Nowoczesne rozwiązanie

Oferowane w modelu SaaS (Software as a Service), gwarantujące bezpieczeństwo danych i niższe koszty utrzymania

 • Brak konieczności instalowania oprogramowania
 • Brak konieczności utrzymywania wciąż działającego komputera z niezawodnym dostępem do Internetu
Bumerang Smart
 • Dostęp i bieżącą aktualizację do nowych funkcjonalności systemu
 • Brak konieczności dbania o abonament telemetryczny w każdym monitorowanym obiekcie