Rozwiązania

Bumerang miejski – zarządzanie retencją w mieście

System Bumerang Smart pozwala na zastosowanie inteligentnych algorytmów pracy, które realizują działania służące zwiększeniu wykorzystania wody opadowej i zapewnieniu bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej. Celem funkcjonowania systemu jest zmaksymalizowanie objętości zatrzymywanej wody opadowej w zbiornikach retencyjnych i kolektorach z retencją rurową, która jest wykorzystywana na cele komunalne oraz poprawia bezpieczeństwo powodziowe w czasie trwania opadów nawalnych.W zależności od prognozowanego opadu, danych bieżących z lokalnych deszczomierzy, pomiaru poziomu wody w kolektorze głównym kanalizacji burzowej i zbiornikach retencyjnych oraz jakości wody i ewentualnego zanieczyszczenia separatorów, system dba o optymalny poziom retencji
i bezpieczeństwa w przypadku gwałtownych opadów.


Samo napełnianie zbiornika zależy od natężenia prognozowanego deszczu może zawierać w sobie mechanizmy takie jak wstępne płukanie kolektora burzowego czy automatyczne opróżnianie zbiornika.


Jeśli jakość wody w zbiornikach spadnie poniżej konfigurowalnych progów lub będzie przetrzymywana w zbiorniku przez okres dłuższy od zakładanego czasu przydatności do użycia, woda zostanie wypuszczona, gdy tylko warunki w kolektorze na to pozwolą.


Jeżeli czujniki w separatorze wykryją jakieś zanieczyszczenie, to zostanie zablokowana możliwość dalszego napełniania zbiornika, do momentu wyczyszczenia separatora, tak aby zabezpieczyć się przez nadmiernym zanieczyszczeniem zbiorników.

Inteligentne sterowanie możliwe jest między innymi dzięki aktualnym danym odczytywanym z lokalnej stacji meteorologicznej oraz specjalizowanym, cyfrowym prognozom pogody, które System przetwarza i na podstawie wyników analizy wywołuje określone działania zastawek i zasuw. Dzięki temu woda w zbiornikach retencyjnych dostępna jest przez większość czasu w ciągu roku, przy zapewnieniu prawidłowej pracy całej kanalizacji deszczowej i spełnieniu jej podstawowej funkcji jaką jest skuteczne odprowadzanie wody opadowej.


Wszystkie dane, statusy i stany urządzeń są, w sposób bezpieczny udostępnione, eksploatatorom systemu z poziomu przeglądarki internetowej.


Eksploatatorzy mają również możliwość zdalnego sterowania elementami infrastruktury.

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!