Gorzów Wielkopolski

Modułowy zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT z wpięciem do monitoringu BUMERANG SMART w Gorzowie Wielkopolskim

ZamawiającyPRI PRINŻ Sp. z o.o.

Termin realizacji2020


Opis inwestycji

Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w sieci kanalizacyjnej stanowią obecnie niezwykle istotny element nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie tylko umożliwiają efektywniejsze zarządzanie retencją i lepsze wykorzystanie wody deszczowej, ale także podnoszą bezpieczeństwo sieci wodno-kanalizacyjnej. Inteligentny system monitorowania postanowiono wykorzystać m.in. do zarządzania zbiornikiem retencyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Inwestycja miała na celu uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni WS-1 przy ul. Szmaragdowej. Zaplanowano remont oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, tak aby poprawić jej efektywność i niezawodność. Inwestycja miała też doprowadzić do likwidacji występowania lokalnych wylań w okolicy ul. Szarych Szeregów, ul. Ogińskiego, ul. Prądzyńskiego, ul. Sosnkowskiego, ul. Jarockiego i ul. Załuskich.


Zbiornik HYDROZONE BENEFIT

Zaprojektowany zbiornik retencyjny HYDROZONE o pojemności 208,5 m3 został wyposażony w układ podczyszczający składający się z osadnika wirowego i separatora lamelowego oraz układ pompowy. Całość stanowi system podziemny o wydajności maksymalnej 30 dm3/s.

Zadaniem układu podczyszczającego wód deszczowych jest wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w systemie kanalizacji deszczowej, a następnie wykorzystanie ich do potrzeb komunalnych. W tym celu wydzielono w nim komorę wirową separowania zawiesiny mineralnej, komorę zatrzymania zanieczyszczeń flotujących, komorę lamelowego separatora zanieczyszczeń ropopochodnych oraz komorę retencyjno-pompową.


Wykorzystanie systemu BUMERANG SMART

Co niezwykle ważne, w inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystany został inteligentny system monitorowania i zarządzania sterujący pracą urządzeń ochrony wód BUMERANG SMART. Zastosowane w nim moduły łączą w sobie cechy klasycznego sterownika i modemu GSM/GPRS. Moduły te, uzupełnione o specjalistyczne oprogramowanie, pełnią funkcję nowoczesnych sterowników obiektowych nadzorujących pracę. Zadaniem systemu BUMERANG SMART jest umożliwienie eksploatatorowi obiektu w Gorzowie Wielkopolskim stałego

podglądu aktualnego stanu układu oraz bieżącej analizy danych odczytanych z wszystkich elementów automatyki – z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem. Co ważne oprogramowanie cechuje intuicyjny i przyjazny interfejs oraz bezpieczeństwo gromadzonych danych. Dostęp do BUMERANGa jest możliwy z urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych, takich jak smartfony, tablety.


Bezpieczeństwo systemu BUMERANG SMART

Specjalnie dedykowany dla technologii GPRS serwer komunikacyjny systemu BUMERANG Smart gwarantuje przekazywanie do systemu wizualizacji danych obiektowych wraz z pełnym „stemplem czasowym” zaistnienia konkretnego zdarzenia w układzie. Dzięki temu jakiekolwiek opóźnienie w przesyłaniu danych do stacji operatorskiej nie powoduje przekłamań w systemie.

Istotne jest również to, że użytkownicy nowo wdrożonego systemu nie muszą utrzymywać i serwisować lokalnego serwera ani stacji dyspozytorskiej. Dbanie o bezpieczeństwo serwisu, zgodność z aktualnymi wymaganiami przeglądarek i systemów operacyjnych zapewnia wykonawca – firma Ecol-Unicon.


Najważniejsze korzyści systemu monitorowania

Wdrożony w Gorzowie Wielkopolskim system BUMERANG SMART pozwala znacząco obniżyć koszty wykonywania bieżących przeglądów, zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu oraz bezpieczeństwo ekologiczne infrastruktury. Jest ponadto bezcennym źródłem danych, które umożliwiają bieżącą optymalizację pracy urządzeń w zlewni. BUMERANG SMART minimalizuje również konieczność lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania.

System na bieżąco przedstawia aktualny stan monitorowanych obiektów w Gorzowie Wielkopolskim i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generuje odpowiednie alarmy uruchamiające konieczne działania.

Dodatkowo do systemu BUMERANG SMART pobierane są dane z serwisów pogodowych, a oprogramowanie porównuje prognozowane opady z rzeczywistymi danymi z lokalnych deszczomierzy. Umożliwia to skuteczniejsze zarządzanie zlewnią w Gorzowie Wielkopolskim i występującą na terenie miasta wodą deszczową – choćby w obszarze podejmowania decyzji o opróżnieniu zbiorników retencyjnych przed nadchodzącymi opadami. Biorąc pod uwagę, jak wiele miast i mniejszych miejscowości boryka się z podtopieniami w czasie większych ulew – to niezwykle istotna funkcjonalność!

Umów się na prezentacje systemu Bumerang

Masz jakieś pytania dotyczące systemu Bumerang?
Zachęcamy do kontaktu!